بازارچه فروش / واگذاری پروژه های وب

وبیسا یک بازارچه آنلاین جهت خرید و فروش ( واگذاری) دامنه و همچنین وب سایت است که دامنه های قابل واگذاری رند و قابل برندینگ هستند و تاکنون استفاده تجاری نشده اند و وب سایت ها نیز به صورت موضوعی با کیفیت بالا از همه لحاظ ارائه می شوند .

وب سایت های قابل واگذاری

47